Zbor občanov Krajevne skupnosti Sava

Svet krajevne skupnosti Sava sklicuje ZBOR OBČANOV KRAJEVNE SKUPNOSTI SAVA na podlagi 2. točke 18. člena Statuta Krajevne skupnosti Sava. Zbor občanov bo 3. aprila 2019 ob 18h v dvorani Gasilskega doma Sava. 

 Dnevni red:

1) Izvolitev delovnega predsedstva

2) Poročilo predsednika o delu KS Sava

3) Problematika v KS Sava (sanacija po neurju, rekonstrukcija mostu,…..)

4) Razno