Svet in odbori KS

Svet KS Sava 2022-2024

Predsednik: Matej Mrzel

Podpredsednik: Mateja Malis

Blagajnik: Marinka Zagorc

Tajnik: Polona Savšek

Ostali člani: Janez Zupančič, Matej Vozel

 

 

Svet KS Sava 2018-2022

Predsednik: Anton Lokar

Podpredsednik: Matej Vozel

Blagajnik: Joži Mrzel

Tajnica: Vida Lukač

Ostali člani: Mateja Savšek, Janez Zupančič, Robert Štrus

Nadzorni svet

Predsednik: Uroš Kranjc

Člana:

Vodovodni  odbor

Predsednik:   Vili Mandelj

Člani:  Denis Furman,  Rado Kosmač, Anton Lokar

 

HACCP skupina

Vodja Denis Furman,

člana: Vili Mandelj in Anton Lokar

 

Vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča: 

Svet KS Sava 2014-2018

Predsednik:  Uroš Kranjc 

Podpredsednik: Anton Lokar

Blagajnik:  Branko Merzelj

Tajnica: Vida Lukač

Ostali člani: Jožica Borišek, Denis Furman, Vili Mandelj

Nadzorni svet

Predsednica: Mateja Malis

Člana: Marina Zajfrid in Branko Merzelj

Vodovodni  odbor

Predsednik:   Vili Mandelj 

Člani:  Denis Furman,  Janez Zagorc, Uroš Kranjc, Rado Kosmač

HACCP skupina

Vodja Denis Furman,

člana: Vili Mandelj in Anton Lokar

Vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča: Jožica Borišek, Janez Zagorc, Branko Merzelj.

 

Svet KS Sava 2010-2014

Predsednik:  Anton Lokar

Podpredsednica: Mateja Malis

Blagajnik:  Branko Merzelj

Tajnica: Vida Lukač

Ostali člani: Jožica Borišek, Denis Furman, Vili Mandelj