Zanimivosti

Cerkev sv. Nikolaja - zgrajena pred letom 1526. Poleg cerkve leži 500 let staro pokopališče.

Pokrit lesen most čez reko Savo, zgrajen leta 1935. Most čez reko Savo je bil zgrajen šele leta 1935. Ohranjenih je le malo v celoti lesenih pokritih mostov. V teku je postopek za pridobitev statusa kulturnega spomenika.

Prešernova pot – pot poteka od cerkve mimo Železnikove hiše do Savskega potoka, po njej se je sprehajal pesnik France Prešeren , ki je prihajal na obisk k stricu, duhovniku, ob tem je napisal pesem o bližajoči se železni cesti.

Grad Ponoviče (del) uporabljajo mladi glasbeniki.

Gojitveni bajer v Ponovičah s katerim upravlja Ribiška družina Litija.