Turistična ponudba

V krajevni skupnosti je znana gostilna Berdajs, ki obstaja že več kot 100 let

Bife Stanka v Ponovičah

Kmetije z domačimi pridelki (Ceglar, Pri Gričar, Pri Juženk, Pri Savšku)

Travnato nogometno igrišče in asfaltno igrišče za različne igre z žogo