Navodila

 Navodila:

Navodilo o prekuhavanju vode:

(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04 in 35/04 – 4. IN 21. člen)
Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še 1 minuto. Ker se pogoji delovanja na klice spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo naj voda vre tri minute. Na ta način uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom (npr. bolniki z AIDS-om).
Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v čisti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.
Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).
Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

 

 

POVZETEK
• Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
• 3 minute vretja pomeni široko varnost.
• Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
• Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.
• Vodo shranimo na hladnem.
• Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

 

 

Napotki za varčno rabo vode:

V KOPALNICI

-         Med umivanjem zob, miljenjem rok ali med britjem vedno zapirajmo pipo, saj tako lahko privarčujemo 18 l vode na minuto

-          Poskrbimo, da pipe dobro tesnijo. Zaradi pipe, iz katere kaplja 1 kapljica na minuto, lahko dnevno izgubimo do 50 litrov vode

-          Preverimo, ali splakovalnik v stranišču pušča

-          Stari kotliček za WC zamenjajmo z novim, ki ima dve stopinji splakovanja z manj oz. več vode. Na tak način lahko porabo vode zmanjšamo do 30 %. Večina kotličkov ima možnost nastavitve količine vode za splakovanje (nastavitveni vijak je takoj opazen, če odstranimo pokrov kotlička. Potrebno ga je zgolj zavrteti v pravilno smer, s čimer lahko zmanjšamo porabo vode tudi za nekaj litrov pri vsakem splakovanju)

-          Namesto kopanja se raje oprhajmo in pri tem skrajšajmo čas prhanja. Med umivanjem vestno zapirajmo pipo takrat, ko vode neposredno ne potrebujemo

-          Namestitev prhe z nizko pretočno glavo, namestitev omejevalca pretoka na pipo ali prho ter namestitev aeratorja (primeša zrak) na pipo vodi k zmanjšanju pretoka vode in s tem k zmanjšanju porabe

 

V GOSPODINJSTVU:

-          Količina vode za kuho naj ne bo po nepotrebnem prevelika. Hrana, kuhana v manjši količini vode, je navadno okusnejša

-          Pralne in pomivalne stroje vključimo šele tedaj, ko so napolnjeni

-          Za pitje lahko večkrat uporabimo isti kozarec in tako zmanjšamo število pranj v pomivalnem stroju

-          Ne uporabljajmo vode za odmrzovanje zamrznjene hrane

-          Vodo, v kateri smo oprali sadje in zelenjavo, ponovno uporabimo za zalivanje rastlin ( npr. lončnic,…)

 

 

 

Čiščenje sekundarnega vodovodnega omrežja:

Redno čiščenje sekundarnega vodovodnega omrežja v stanovanjskih objektih, je ena od osnov za preskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo. V primeru obnavljanja hišne vodovodne napeljave za vodomerom ali daljše neuporabe pitne vode, se lahko poveča delež bakteriološko oporečnih pitnih vod. Posledica povečanja bakteriološke oporečnosti omogoča idealne pogoje za hitrejšo rast in razvoj biofilma na cevovodnem omrežju. Pri ponovni uporabi vode se s sten cevi in iz mrežic, nameščenih na izlivkah, lušči in izpira vsebina razbohotenega biofilma. V vodi so tako prisotne tudi bakterije, ki tvorijo in sestavljajo biofilm, ki lahko povzročajo razna gastrointestinalna in respiratorna obolenja (Escherichia coli, koliformne bakterije, Legionelle,…).

Predlagamo, da se sekundarno vodovodno in toplovodno omrežje očisti tako, da se voda na vseh izlivkah izpira najmanj 30 minut. Pred izpiranjem naj se iz vodovodnih pip in tušev odstranijo vse mrežice, po izpiranju in pred ponovno montažo, naj se mrežice tudi očistijo. Predlagamo, da se na celotnem toplovodnem sistemu v stavbi izvede tudi toplotni šok, zaradi morebitnega razvoja Legionell. Toplotni šok naj bo izveden tako, da bo temperatura vode na najnižji izlivki vsaj 65°C

Čiščenje vodovodnega omrežja v stavbi, glavnega in stranskega cevovoda in še posebno mrtvih krakov vodovodnega omrežja (kar je ves toplovodni sistem, posebno grelna telesa kot so bojlerji), kjer je gibanje vode minimalno, bi bilo treba opravljati najmanj enkrat letno. S takim ravnanjem preprečimo tvorbo bakterijskih biofilmov v notranjosti cevovodov.

 

Vzdrževanje notranjega omrežja za oskrbo s pitno vodo:

V obratih, kjer poteka proizvodnja in promet z živili (v gostinskih obratih, v šolskih in drugih kuhinjah, trgovinah, slaščičarnah, pekarna, delikatesah, v živilski proizvodnji …) je treba redno skrbeti za kakovost pitne vode v notranjem omrežju, to je v vodovodnem omrežju znotraj objekta.
V ta namen svetujemo, da se redno izvaja monitoring nad kakovostjo pitne vode v notranjem vodovodnem omrežju ter da se redno čisti in vzdržuje vodovodne cevi in vse pipe.

Pri oskrbi z vodo, ki prihaja v omrežje brez predhodne obdelave (naravna voda brez dezinfekcije) svetujemo:

 

-          Voda naj na vseh pipah, ki se uporabljajo za umivanje rok in osebno higieno, za pranje živil, za čiščenje, ali, če se voda uporablja kot surovina, pred pričetkom dela teče vsaj 2 minuti oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali (se ne znižuje več).

-          Vsaj 1 krat na 14 dni naj se na vseh pipah snamejo in očistijo mrežice.

-           Na vsaki pipi ali najmanj na 1 pipi v obratu naj se vsaj 1 krat letno odvzame vzorec pitne vode za mikrobiološko preiskavo. Istočasno naj se vzame tudi vzorec vhodne vode (pred ali takoj za uro)

-           Če je živilski obrat priključen na vodovod, katerega mikrobiološka kvaliteta pitne vode občasno niha, naj se vsaj 1 krat letno izvede dezinfekcija (klorni šok) notranjega omrežja in mrežic na pipah. Isto svetujemo tudi v vsakem primeru, ko se na omrežju ali v obratu izvajajo sanacijska dela.

-           Če klorni šok ni mogoč, predlagamo, da se interno omrežje vsaj 2 krat letno klorira. Klor naj bo prisoten v vodi vsaj 2 dni s koncentracijo preostalega prostega klora v vodi med 0,2 in 0,4 mg/l vode.

-          O vzdrževanju, čiščenju, razkuževanju, posegih, vzorčenju in rezultatih vzorčenja naj se vodijo in shranjujejo zapisi.

 

Pri oskrbi z vodo, ki prihaja v omrežje po predhodni obdelavi (voda po dezinfekciji) svetujemo:

-          Voda naj na vseh pipah (izlivkah), ki se uporabljajo bodisi za umivanje rok in osebno higieno, za pranje živil, za čiščenje, ali, če se voda uporablja kot surovina, pred pričetkom dela teče vsaj 2 minuti oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali (se ne znižuje več) – na primer vsako jutro pred pričetkom dela, še posebej ob ponedeljkih, če obrat med koncem tedna ni obratoval in je voda mirovala v ceveh.

-          Vsaj 1 krat na 14 dni naj se na vseh pipah snamejo in očistijo mrežice.

-          Na vsaki pipi ali najmanj na 1 pipi v obratu naj se vsaj 1 krat letno odvzame vzorec pitne vode za mikrobiološko preiskavo. Istočasno naj se vzame tudi vzorec vhodne vode – pred ali takoj za vodomerom.

-          V primerih, ko se na omrežju ali v obratu izvajajo sanacijska dela, naj se izvede dezinfekcija (klorni šok) notranjega omrežja in mrežic na pipah.

-          O vzdrževanju, čiščenju, razkuževanju, vzorčenju in rezultatih vzorčenja naj se vodijo in shranjujejo zapisi

 

 

Navodilo za prevoz pitne vode:

Za prevoz pitne vode potrebujemo cisterno, ki je iz nerjaveče pločevine. Uporabljati se mora cisterna samo za prevoz pitne vode. Pred uporabo je treba cisterno dezinficirati s klornim preparatom. Po končani dezinfekciji je treba cisterno sprati z neoporečno vodo, oziroma s vodo katero bomo transportirali.

Transportiramo neoporečno vodo iz vodovodnega sistema, ki je glede mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz neoporečna. Pred polnjenjem cisterne naj voda teče vsaj par minut, tako da polnimo svežo vodo. Ves material, ki se uporablja za polnjenje cisterne mora ustrezati standardom in biti redno vzdrževan na najvišjem nivoju higiene. Pred transportom naj se transportirana voda klorira in sicer tako, da bo koncentracija rezidualnega klora v vodi od 0,3 – 0,5 mg/l vode.
Ko se transport konča in se voda pretoči v vodohran oziroma cisterno je treba preveriti vrednost rezidualnega klora. Transportirana voda, naj ima pred uporabo od 0,3 – 0,5 mg/l vode rezidualnega klora.
Voda, ki je namenjena za transport naj se bakteriološko pogostejše nadzoruje po notranjem nadzoru in po sistemu HACCP.

 

Pogoji za dezinfekcijo vodovodne napeljave:

-          Dezinfekcijo je potrebno naročiti najmanj pet (5) dni pred izvedbo dezinfekcije.

-          Objekt mora biti gotov. Vse pipe in odtoki morajo biti priključeni.

-          Vodovodno omrežje mora biti izvedeno tako, da je možno doziranje dezinfekcijskega sredstva na enem, po potrebi pa tudi na večjih mestih (pred vodomerom mora biti nameščen ventil in t.i. “T-kos). Vodovodno omrežje ne sme imeti mrtvih krakov.

-          Izveden mora biti tlačni preskus vodovodne napeljave.

-          Vodovodno omrežje mora biti tik pred dezinfekcijo temeljito izprano. Vodovodno omrežje je potrebno izpirati toliko časa, da na vseh izlivkah priteče bistra voda (organoleptično čista, to je na oko čista voda in brez vonja).

-          Naročnik mora izvajalcu pred kloriranjem omogočiti pregled in preučitev vodovodne in hidrantne napeljave oziroma pregled načrtov izvedbenih del.

-          Pri izvedbi dezinfekcije mora biti prisoten odgovorni izvajalec vodovodne napeljave, ki je do podrobnosti seznanjen s stanjem in opravljenimi deli na vodovodnem in hidrantnem omrežju.

-          V času trajanja dezinfekcije se voda ne sme točiti, izvajalec dezinfekcije bo priskrbel pisno obvestilo o prepovedi uporabe vode.

-          Minimalni čas trajanja dezinfekcije pri manjših objektih je tri (3) ure, pri vseh ostalih objektih pa od 12 – 24 ur, koncentracija dezinfekcijskega sredstva pa 5 – 10 mg Cl2/l.

-          Število odvzetih vzorcev: manjši objekti (odvzamejo se le vzorci za bakteriološko preiskavo pitne vode, število odvzetih vzorcev je max. 1/3 izlivnih mest (pip)), drugi objekti ((večja omrežja za oskrbo naselij, ulic ali njihovih delov, večji stanovanjski kompleksi, bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravstvene ambulante, šole, vrtci, hoteli, večji gostinski obrati s kuhinjami): vzorci se odvzamejo 2-krat in sicer v prvem vzorčenju se odvzamejo za bakteriološko preiskavo in mineralna olja, v drugem vzorčenju pa za bakteriološko preiskavo in kemijsko A analizo.)

-          Pri vzorčenju se odvzame tudi t.i. kontrolni vzorec pitne vode iz omrežja, in sicer pred vodovodno napeljavo, ki jo dezinficiramo, če je to le mogoče. Kontrolni vzorec se vzame za primerjavo predvsem pri tistih vodovodih, pri katerih je pitna voda pogosto neustrezna. Šteje se, da je bila dezinfekcija uspešna v primeru, da so bakteriološki izvidi pitne vode, ki smo jih odvzeli iz vodovodne napeljave po dezinfekciji, ustrezni oziroma enako kontaminirani kot kontrolni vzorec.

-          Potrdilo o dezinfekciji se izda po končani preiskavi zadnjih vzorcev pitne vode (minimalno potreben čas za bakteriološko in kemijsko analizo pitne vode).