Tehnični podatki

  • Zajetje

Ime:                                             Metnik

Število zajetij:                                1

Leto izgradnje:                               1991

Kapaciteta (m3/dan):                      480 (6 l/sek)

Tip surove vode:                            podzemna

Vodonosni sloj:                             prodno peščeni zasip

Filtracija:                                       ne

Posebna pipa za vzorčenje:            da

 

·         Vodohran

Število vodohranov:                       1

Kapaciteta:                                    140m3

 

·         Omrežje

Vodi brez priključkov:                     10 362 m

Priključki:                                       4 113 m

Nadzemni hidrant:                          33

Jašek okrogli                                 4

Jašek oglati                                   53

Blatni izpust                                   1

Zasun                                            25

Podzemni hidrant                           2

Vodomer                                       162