Zgodovina

Opise vasi Save in njenih naselij zasledimo že v rimskih časih, in tudi v zgodnjem srednjem veku. Viri opisujejo brod, splav na reki Savi, s katerim so prevažali ljudi in blago. Z njim naj bi prečkala reko Savo in nato prenočila v gradu Ponoviče tudi avstrijska cesarica Marija Terezija, ko je obiskala naše kraje.

grad ponovice

Grad Ponoviče

Grad Ponoviče, ki ga v svojem delu Slava vojvodinje Kranjske opisuje polihistor Janez Vajkard Valvasor, je bil nekoč med najlepšimi, krasil ga je tudi eden najlepših parkov v tem delu Evrope. Objekt je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Grad je v 16. stoletju varoval savsko vodno pot.V preteklosti so na bregovih Save vezali flose, ki so jih odpeljali vse do Zemuna, kjer so jih prevzeli lesni trgovci.

Šola na Savi je bila ustanovljena leta 1857, pouk je potekal v mežnariji, do odprtja nove šole leta 1908. Šola je služila svojemu namenu vse do leta 1993, ko so jo zaradi dotrajanosti podrli in na njenem mestu leta 1994 zgradili sedanjo podružnično šolo, v kateri poteka pouk za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole. Vrtec Kekec je bil ustanovljen leta 1981.
unnamed

 

unnamed

Železniška postaja Sava

Železniška postaja na Savi je bila zgrajena leta 1847, prvi vlak pa je po savski dolini zapeljal leta 1849. Poštni urad Sava je bil ustanovljen leta 1872. Po drugi svetovni je bil premeščen v sedanje prostore zadružnega doma. V isti stavbi je danes tudi mešana živilska trgovina KZ Litija. Po letu 1945 je bila na Savi uprava za občino Sava, po letu 1952 pa so občino Sava ukinili, Od tedaj krajani združujejo svoje interese v Krajevni skupnosti Sava.

 

 

ZNANI KRAJANI
Marko Dernovšek – župan občine Sava, je leta 1935 daroval denar in zemljišče za izgradnjo lesenega mostu čez Savo.

KS Sava se razprostira na  področju 821 ha, na levem bregu reke Save ob železniški progi. Združuje vasi in naselja: Sava, Leše in Ponoviče.
Krajevna skupnost ima 524 prebivalcev, krajevni praznik  pa je 20. septembra (v spomin na odprtje mostu).