Razvojne priložnosti

Ureditev vaškega jedra na Savi.

Rekonstrukcija ceste Litija – Sava.

Ureditev javne razsvetljave v naseljih Smrekarica, Ponoviče in Sava.

Ureditev vodovoda v naselju Leše.

Ureditev varnih rekreativnih poti.

Ureditev kanalizacijskega omrežja.

Pridobitev objekta za medgeneracijsko druženje in opravljanje dejavnosti društev ter KS