Zapora ceste: Litija-Sava

Zapora ceste: Litija- Smrekarica – Ponoviče -Sava dne 16.9.2018 od 9:00-12:00

skmbt_c28018090307070