JAVNI POZIV: IZVEDBA PROJEKTA RUNE – GRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE LITIJA

Občina Litija obvešča vse občane Občine Litija, da se je pričelo projektiranje projekta RUNE, vendar nekoliko zamuja objava spletne aplikacije, pri čemer naprošamo, da občani ne skrbite da bi karkoli zamudili.

Spodaj pripenjamo seznam naselij s hišnimi številkami, ki so vključeni v projekt RuNe.

V prilogi spodaj najdete tudi vzorec obrazca »Pristopna izjava«, ki služi za ugotavljanje dejanskega interesa za izgradnjo priključkov znotraj projekta RuNe (priključki v posameznih naseljih se bodo namreč gradili ob predpogoju, da minimalno 25% upravičenih uporabnikov dejansko tudi naroči izgradnjo priključka v hišo).

Občane (ki so v seznamu RuNe) pozivamo, da s podpisom izjave izrazite namero, da boste sklenili pogodbo za izgradnjo priključka. Podpis te izjave še ne pomeni podpis pogodbe, daje pa pomembne informacije pri nadaljnji izvedbo projekta RuNe. Če v posameznih naseljih ne bo (dovolj) interesa za izgradnjo priključkov, bo investitor potem raje denarna sredstva za izgradnjo optičnih priključkov preusmerili v tiste občine in naselja, kjer si ljudje teh priključkov zares želijo.

Podpisane izjave se zbirajo na sedežu Občine Litija in se jih po zaključku zbiranja (to je 15.08.2018) v kompletu posreduje podjetju Eurocon oziroma RUNE. Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na Dominik Šalamon, Eurocon d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana

PRILOGE: