Zapisnik Zbora krajanov KS Sava in KS Spodnji Log (17.11.2023)

 

17.11.2023 je potekal skupni zbor krajanov Krajevne skupnosti Sava in Krajevne skupnosti Spodnji Log.

Na zboru so bile obravnavane spodaj navedene  teme:

 1. Sanacija savskega mostu

 2. Gradnja novega mostu

 3. Zavijalni pasovi Sava, Spodnji Log

 4. Pešpot Spodnji Log – Sava

 5. Popoplavna sanacija lokalne ceste Litija – Sava

 6. Protipoplavna zaščita

 7. Oskrba Spodnjega Loga z elektriko v primeru poplav

 8. Asfaltiranje javne poti Trinkavs – Ognišar

 9. Kletna učilnica POŠ Sava

 10. Vodovod Tirna – Leše

 11. Razno

Zapisnik zbora krajanov je na voljo na spodnji povezavi:

2023_11_17 – Zapisnik zbora krajanov KS Sava in KS Spodnji Log 2023