PREKINJENA DOBAVA PITNE VODE

Krajevna skupnost Sava obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo

iz vodovodnega omrežja SAVA-PONOVIČE, da bo danes, 21.03.2023, od
9.00 do 15.00 ure motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju
zahodnega dela Save, Smrekarice, Konja in Ponovič, zaradi defekta oziroma nujnih vzdrževalnih del na primarnem
cevovodu.

HVALA RAZUMEVANJE