PREKINJENA DOBAVA PITNE VODE

Krajevna skupnost Sava obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo
iz vodovodnega omrežja SAVA-PONOVIČE, da bo v ponedeljek  28.11.2022, od
8.00 do 12.00 ure motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju
Smrekarice, Konja in Ponovič, zaradi nujnih vzdrževalnih del na primarnem
cevovodu.

HVALA RAZUMEVANJE